Nine and twenty..

Een jaar is weer voorbij. Een terugblik op het jaar is bij mij eigenlijk altijd op mijn verjaardag en niet tijdens oud en nieuw – dit omdat de jaarwisseling drie dagen later is. Een jaar begint bij mij niet op 1 januari maar op 28 december. Ja, ik zou Lynn niet zijn als ik niet weer zo’n vage en rare gewoonte had.

Ik ben 29 geworden. 29. Negen-en-twintig. Nondeju.. bijna 30. En die hoor ik de he-le-tijd! Lekker belangrijk. Duurt nog een jaar.. Ik weet nog vorig jaar toen ik 28 werd op 28 december. Het was een hele happening want oh oh dat gebeurd maar 1 keer in je hele leven en het is je “GOLDEN YEAR” maar ik hebt niks golden gedaan. Het was een jaar vol dikke tegenslagen en zag het even helemaal niet meer zitten – en voor je het weet is ook dat jaar weer voorbij.

Het is grappig. Ik vergelijk me vaak met mijn moeder. Zoals toen zij 25 was, had ze een huis gekocht. Hey, ver te zoeken bij mij op die leeftijd. In plaats van investeren in een osso for life, besloot ik even die “eigen vermogen” te spenderen aan een reis (lees: een jongen) en te leven uit een koffer voor zo laaaaang mogelijk. Lekker ver weg van ons koude kikkerland. Als ik de kans zag om weg te gaan, dan deed ik het. Al dat geld staat nu als een hoopje op mijn spaarrekening. Ik “snoep” er af en toe van (ja het kan) of ik moet het drastisch leegtrekken voor (in mijn ogen onnodige maar toch belangrijke) adultshit. Toch tel ik de dagen letterlijk “af” tot ik EINDELIJK op vakantie kan gaan – die we overigens nog niet hebben geboekt maar hè, het gaat om de gedachte. Iets om naar uit te leven. Hou ik van. Zelfs zonder monnies.

Zo ook mijn verjaardag. Een hele lange tijd heb ik het nooit chill gevonden. Heel eerlijk, ik vond het stom dat ik opeens in de “tig” zat. Wetend dat ik daar niet meer uit ga. Kut. Weer een fucking jaar erbij. Weer een jaar met méér verwachtingen om me heen. Je moest weten wat je later wilde worden. Die shit moest je al weten toen je zesTIEN was maar toen ik vier-en-twinTIG was wist ik het nog steeds niet. Maar nu ik steeds ouder word begin ik het soort van te accepteren. Geen paniekaanvallen op de dag dat ik wissel. Nee. Nu spring ik rond alsof ik een kind ben van 10 – waarschijnlijk ook een grote reden waarom ik totaal niet lijk naar mijn leeftijd. Ik leef er echt naar uit en de avond voordat de dag echt begint kan ik al niet slapen – want ja ook al slaat de klok 12 uur, iedereen is KO en over 8 uur zal ik de eerste echte berichtjes pas zien. Zodra ik wakker word is het: “Eens ff kieken wie me lief vinden”.

Tot mijn verbazing krijg ik momenteel veel lieve “happy birthday” berichten. Van mijn beste vrienden, familie, verre familie en kennissen.. maar vooral van mensen die mij al jaren volgen en ik gesprekken mee heb alsof we elkaar jaren kennen maar nog nooit eerder hebben gezien in life.. Ook zo van iedereen van mijn nieuwe werk, waar ik nog steeds de helft van de mensen niet persoonlijk ken – maar, ze feliciteren me wel! Ik vind die waardering echt heel lief.. en fijn.

Toen ik 25 werd zei ik dat ik de hele wereld zou gaan rondreizen. En dat heb ik gedaan. Mama was getrouwd op haar 26e als ik het goed heb. Ik was op mijn 26e getrouwd met KLM en Etihad – maar ik moest echt scheiden, dat eten was niet te doen hoor. Maaaar! Ik heb wel alles waargemaakt wat ik wilde toentertijd. Op mijn 27e had ik de baan waar ik van droomde. En 28 was gewoon echt kut..

Waarom meld ik niks over vóór mijn 25e. Simpel gezegd was ik heel doelloos en heb ik eigenlijk heel eerlijk gezegd niet veel er van onthouden. Dus als iemand zegt: “weet je nog?” Nee ik weet eigenlijk helemaal niets.

Nu ben ik 29. Tering.. Wat ga ik nu doen? Mijn moeder was 29 toen ze mij kreeg..

English below..

A year has passed, again. I always reflect back on a year on my birthday and not when it’s new year – this because the new year is in three days. A year doesn’t start for me on the 1st of January but on the 28th of December. Yep, I wouldn’t be Lynn if I did not have a weird habit.

I turned 29. 29. Twentynine. Damn.. almost 30. And I hear that all-the-time! Very important. Takes another year. I remember last year when I turned 28 on the 28th of December. It was a whole happening cause yeh yeh it only happens once in your life and it’s supposed to be your “GOLDEN YEAR” but I didn’t do anything golden. It was a year full of big setbacks and I wasn’t happy with it – and before you know it, the year is already over.

It’s funny. I always compare myself to my mom. When she was 25, she bought a house. Which was nowhere to be found when I was her age. Instead of investing it in a house, I decided to spent all my money on traveling (read: a boy) and live out of a suitcase as loooooong as possible. Far away from our cold country. If I saw a chance to leave, I took it. In the meantime, my savings account is filled with money and sometimes I have to touch it for unnecessary but definitely important adultshit. I’m still counting the days till we can finally go on our well deserved holiday. Which we didn’t book yet but I just like the thought – something to live for and look forward too. Even without money..

This is also the case with my birthday. For a while I didn’t like it at all. To be honest, I hated it to be in the “ty”. Knowing I won’t go out of it either. Shit. Another fucking year. Another year with even more expectations. You already needed to know what you wanted to become. You already needed to know that when you were sixTEEN but even at twenTYsix I had no idea. The older I get, the more I start to accept it. No anxiety attacks. No. I jump around as a 10 year old – probably also the biggest reason why I don’t look like my age. I really look forward to it, so much that I can’t sleep. When the clock hits AM and everyone is sleeping so I have to wait 8 hours for the first messages. It makes me curious: “who thinks I’m a sweet person”.

To my surprise I received a lot of sweet “happy birthday” messages. From my best friends, family, second fams and people I know. But also people who follow me for years and I talk to a lot but never seen in person. But also everyone from my new job, I haven’t met all of them yet – but they still message me. I really appreciate it a lot.. it feels nice.

When I was 25, I said I would travel the world. And so I did. Mom got married when she was 26, I think. Well I was married to KLM and Etihad – I needed a divorce, the food wasn’t it. But! I accomplished everything I wanted in that time. On my 27th I had my dream job and my 28th just sucked…

Why I don’t mention anything from before my 25th? Easily said I didn’t have a goal in life and to be honest I don’t remember much from it either. If someone would say: “do you remember when..” No. I don’t.

But now I’m 29. Damn.. What am I going to do now? My mom was 29 when she got me..

Caroll van den Brom

Online Creative and Artist of CAREAUX. My name is Caroll Lynn and my artist name is CAREAUX. I'm a sneaker illustrator turned footwear designer. After a study of four years, I landed at Filling Pieces as their first Womens Footwear Designer. In 2016 and 2017 CAREAUX released her first collaboration with PUMA. Besides working for Filling Pieces and working with PUMA, I also worked on illustrations for Nike, Adidas, Lacoste, FILA, DIESEL. More of my previous work can be found via portfolio I illustrate everything I like myself and sell my favourites. Most of my work is made on canvas but I'm always open for discussions and requests. For collaborations, contact me via the contactform. My instagram is known for her sneakers and feminine style. The content created is focussed on fashion and art combined with traveling - #SHECOZY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.